PRAVILA O PRIVATNOSTI

Zaštita ličnih podataka - opšte
Lični podaci se prikupljaju prvenstveno za:

  • najefikasnije odgovore na vaša pitanja,
  • pružanje potrebnih usluga,
  • promocije naših usluga i proizvoda,
  • mogućnost slanja publikacija, brošura i drugog promotivnog materijala.

Podaci, obuhvaćeni u Pravilniku o zaštiti lićnih podataka (Politika privatnosti):

  • Ime i prezime,
  • datum rođenja,
  • adresa,
  • e-mail,
  • broj telefona i / ili faksa,
  • drugi podaci, koje nam pružate, ali želite da ostanu poverljivi.

Trajanje Politike privatnosti
Slanjem podataka pristajete, da vas možemo kontaktirati - ovo je vaša izričita saglasnost za kontakt. Zaštita vaših ličnih podataka je trajna i u svakom trenutku imate mogućnost, da zahtevate odjavu sa našeg spiska adresata ili popisa. U tom slučaju, vaših podataka Parnad d.o.o. više neče koristiti.

Sadržaj Politike privatnosti
Ne prodajemo, iznajmljujemo ili prosleđujemo vašu adresu e-pošte ili druge informacije bilo kom pravnom ili fizičkom licu treće strane, bez vašeg pristanka, jer je to u suprotnosti sa našom Politikom privatnosti. Ako želite, da vas obavestimo o specijalnim ponudama ili promocijama, tražimo vaše lično odobrenje. Ne odgovaramo za slučajne greške ili greške usled više sile ili drugih objektivnih okolnosti, koje prouzrokuju nenamerno kršenje zaštite vaših ličnih podataka, ali garantujemo, da će greška biti otklonjena u najkraćem mogućem roku.
Lične podatke koje nam pružate, prikupljamo samo dobrovoljno. Od vas ne tražimo, da nam pružate informacije, samo da bi vam omogućili pristup do veb stranice i ne tražimo, da nam posredujete više podataka, nego što je potrebno za učešće u pojedinačnim aktivnostima na našim veb stranicama.
Podatke, koje prikupljamo na našoj veb stranici, ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo nikome van kompanije Parnad d.o.o.
Popunjavanjem obrazaca na našoj veb stranici osiguravate, da su vaši podaci tačni i da ste upoznati sa odredbama naše Politike privatnosti i pravilima navedenima u njoj, sa kojima se u potpunosti slažete.

Poverljivost podataka
Želeli bismo pojasniti, da vaši lični podaci ostaju poverljivi kada posetite našu veb stranicu, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obavezujemo se, da nećemo prosleđivati primljene informacije drugim kupcima.

Statistika servera
Naš globalni server koristi statističku programsku opremu. Ovi programi su standardna karakteristika svih internet servera i nisu prisutni samo na našim veb stranicama. Statistički programi nam omogućavaju, da naše veb stranice prilagođavamo našim korisnicima, kako bi bile što efikasnije i jednostavne (identifikujemo informacije, koje su našim korisnicima najviše ili najmanje zanimljive, prilagođavanje veb stranice pojedinačnim veb pretraživačima, poboljšanje strukture i posećivanje naših veb lokacija).

Upotreba kolačića (Cookies)
Naš veb server koristi kolačiće, da bi vam olakšao pregledavanje naših veb stranica. Ovo je vrlo mala datoteka sa rečima, koju server instalira na korisnički nalog, da bi pratio izbor pojedinih jezičkih verzija na našim veb lokacijama i da bi pristupio delovima stranice, koji zahtevaju unos korisničkih imena i lozinki. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili instaliranje virusa na računaru. Kolačići, koje je postavio naš veb server, automatski se brišu sa računara na kraju sesije, tj. kada napustite veb lokaciju. Pregled naših veb stranica je takođe moguć bez upotrebe kolačića, ako je vaš veb pregledač podešen na taj način.  

E-mail poruka
Kada nam pošaljete e-poruku sa pitanjem ili komentarom i u nju uključite podatke, koji vas mogu lično identifikovati, te podatke koristimo samo, da bismo udovoljili vašim zahtevima.

Sigurnost podataka
U svrhu zaštite podataka na ovoj adresi i kako bi se osiguralo, da je usluga dostupna svim korisnicima, računalniški sistem koristi programsku opremu, koja nadgledaVebposete i prepoznaje neovlašćene pokušaje slanja ili menjanja podataka, kao i one koji bi inače mogli da nanesu štetu. Neovlašćeni pokušaji slanja ili menjanja podataka na ovoj Veb lokaciji su strogo zabranjeni.

Ankete i upitnici
Povremeno na našoj veb stranici sprovodimo ankete i nudimo upitnike. Podaci dobijeni anketama i upitnicima, koriste se isključivo za potrebe kompanije Parnad d.o.o. Ako na našoj veb stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, on ne sadrži lične podatke. 

Nadzor
U bilo kom trenutku možete zatražiti pregled svih vaših ličnih podataka, koje smo dobili na jednoj od naših veb adresa. Na vaš zahtev, takođe možemo ažurirati, ispraviti, izbrisati vaše podatke (u slučaju, da se određeni podaci još uvek nalaze u našoj bazi podataka) ili u budućnosti prestati da ih koristimo. U slučaju da to želite, jednostavno popunite obrazac na našoj veb stranici.

Promene i prestanak uslova korišćenja
Parnad d.o.o. zadržava pravo promene ili ukidanja celokupnog ili bilo kog dela ove veb stranice i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada korisnici budu obavešteni o njima. Uslovi korišćenja važe dok ih vi ili Parnad d.o.o. ne raskinete. Vaš prekid je moguć u bilo kom trenutku, što znači prestanak upotrebe veb stranice i otkazivanje svih materijala i sadržaja koji su podrazumevani i koriste se na ovoj veb lokaciji.

PARNAD d.o.o.