OPŠTI USLOVI INTERNET NARUDŽBE KOMPANIJE PARNAD D.O.O.

Opšti uslovi internet narudžbe kompanije Parnad d.o.o.

POSEBNE PONUDE:

ZA ARTIKLE I KOLIČINE KOJI NISU U PONUDI INTERNET PRODAVNICE, POŠALJITE NAM UPIT NA jovana.nikolic@parnad.si ili NAS POZOVITE NA TELEFON : 0637447499 (u radno vreme, svakog radnog dana od 09.00 do 17.00 sati) i ZA VAS ĆEMO IZRADITI PONUDU SA CENAMA I TERMINOM ISPORUKE.

Rukovalac

Rukovalac internet prodavnice je: Parnad d.o.o.
Poreski broj: 107542625
Odgovorni smo za PDV
Odgovorno lice dobavljača i rukovodioca veb stranice: Parnad d.o.o., Telečka 2, 11000 Beograd

Savetujemo Vam, da pre korišćenja internet prodavnice Parnad d.o.o. pažljivo pročitate dole navedene uslove pružanja usluge, jer upotrebom veb stranice, izrazite saglasnost sa navedenima uslovima korišćenja. Svakom posetom ili transakcijom, izvršenom putem naše internet prodavnice, upoznati ste sa celokupnim sadržajem opštih uslova i prihvatili ste celokupan sadržaj opštih uslova bez ikakvih ograničenja.

Naručivanje proizvoda

Naručivanje putem naše internet prodavnice vrši se 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Klikom na dugme „Potvrdi“ potvrđujete, da ste upoznati sa punim tekstom uslova prodaje i plaćanja, koji se primenjuju za internet prodavnicu Parnad d.o.o. i da ste izričito upozoreni na ove uslove. Pre slanja porudžbine, morate potvrditi polje, da biste se složili sa „Opštim uslovima i odredbama“ (uslovima usluge), u suprotnom ne možete da izvršite narudžbinu. Za svu komunikaciju između kupca i Parnad d.o.o. u elektronskom obliku, smatraće se da je urađen u pisanoj formi. Kupovina u Internet prodavnici ili drugi prenos ličnih podataka na stranicama Internet prodavnice, dozvoljen je samo pravnim - poslovnim osobama, starijim od 18 godina. Ostale osobe moraju dobiti pravno valjanu saglasnost roditelja ili staratelja, za bilo koje pružene informacije. Iz tehničkih ili drugih razloga, poslovanje preko naše internet prodavnice ili pristup prodavnici je ponekad ograničeno ili čak neizvodljivo. Parnad d.o.o. zadržava pravo, da ograniči ili potpuno obustavi pristup stranicama Internet prodavnice na određeno ili neodređeno vreme, ili na bilo koji drugi način ograniči ili zaustavi rad Internet prodavnice. Parnad d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve kvarove vaše mašinske ili programske opreme, zbog posete i korišćenja Internet prodavnice.

Opšti uslovi internet prodavnice utvrđuju uslove za kupovinu i prodaju proizvoda, koje sprovodi kompanija Parnad d.o.o., Telečka 2, 11000 Beograd, (u daljem tekstu dobavljač). Opšti uslovi Internet trgovine Parnad sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot) i međunarodnim kodeksima za e-trgovinu. Internet prodavnica Parnad je informacioni sistem, namenjen prezentaciji i prodaji proizvoda korisnicima. Njime upravlja kompanija Parnad d.o.o. Korisnik je osoba koja koristi naš sistem, odnosno kupac u Internet prodavnici Parnad.
Parnad d.o.o. i kupac svoje međusobne obaveze u kupovini putem interneta reguliše ovim opštim uslovima.

Načini plaćanja

Plaćanje pouzećem
Način plaćanja prilikom preuzimanja, … naručenu robu isporučujemo kući ili na bilo koju drugu adresu u Srbiji. Pošto je moguće samo gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja, morate biti lično prisutni u trenutku preuzimanja, bez obzira na vrednost porudžbine. O vremenu isporuke, obaveštavamo vas unapred telefonom.

Parnad d.o.o. naknadno izdaje fakturu na trajnom memorandumu (papir), što je valjani dokaz za reklamaciju.

Cene u internet prodavnici

Sve cene u internet prodavnici Parnad d.o.o. su u domaćoj valuti RSD. Cene uključuju PDV. Zadržavamo pravo svakodnevne promene cena, osim ako nije drugačije naznačeno (primer promocija i posebnih popusta). Primenjuju se cene, koje je objavio Parnad d.o.o. u trenutku, kada kupac potvrdi porudžbinu u internet prodavnici. Ako proizvoda nema na zalihi, cena se može promeniti, o čemu dobavljač mora obavesti kupca.

Validnost ponude

Ponuda važi do otkazivanja. Posebna ponuda važi do datuma, navedenog u specijalnoj ponudi.

Pravo na odustajanje od kupovine, povraćaj robe

Potrošač ima pravo, da kompaniju pismeno obavesti o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana od prijema robe, i to na kontakt e-adresu jovana.nikolic@parnad.si ili na adresu Parnad d.o.o., Telečka 2, 11000 Beograd. Potrošač ne mora da obrazloži svoju odluku. Potrošač tada mora vratiti robu kompaniji u roku od 30 dana od pismenog obaveštenja, snoseći direktan trošak povrata. Proizvodi moraju biti nekorišćeni i neoštećeni. Kopija fakture mora biti u prilogu. Vraćanje potrošnog materijala nije moguće, ako je uklonjena originalna ambalaža.

Troškove povrata robe snosi kupac. Ponudnik vraća punu nabavnu cenu (nabavnu cenu sa troškovima isporuke - ako je nastala) što je pre moguće, ali najkasnije u roku od 15 dana od prijema vraćene robe. Kupac mora robu vratiti na adresu:
Parnad d.o.o., Telečka 2, 11000 Beograd

Garancija

Svi proizvodi u prodaji u internet prodavnici Parnad imaju garanciju uvoznika ili proizvođača, kao i garantovano servisiranje i rezervne delove u Srbiji. Obratite se ovlašćenom servisnom centru radi garancije i servisnog održavanja. Spisak ovlašćenih servisera može se naći u priloženoj dokumentaciji. Prilikom polaganja prava na garanciju, primenjuju se uslovi garancije navedeni na garantnom listu koji prati svaki proizvod. Po pravilu, garancija se ne odnosi na: potrošni materijal, filter vrećice itd. Garancija se sprovodi uz kopiju računa i potvrdu o garanciji.

Garancija prestaje važiti:

- nepoštovanje uputstava za upotrebu,
- nesavesno rukovanje proizvodom,
- ugradnja neoriginalnih komponenata proizvoda,
- popravke, izvršene od neovlašćenog lica,
- oštećenja, nastala mehaničkim udarima krivicom kupca ili treće strane,
- garancija isključuje normalno trošenje spojeva i delova i oštećenja, usled upotrebe uređaja pod neodgovarajućim električnim naponom

U slučaju da želite dodatne informacije u vezi sa garancijom i ovlašćenim servisima, možete kontaktirati jovana.nikolic@parnad.si

Vreme isporuke

Ako želite da vam se proizvod isporuči na adresu, vreme isporuke, ako je proizvod na zalihi, iznosi najviše pet radnih dana, u suprotnom slučaju i duže, o čemu smo dužni da vas obavestimo tokom procesa kupovine.

Isporuka robe

U slučaju da kupac nije prisutan na dogovorenoj adresi u trenutku isporuke, proizvod može preuzeti odrasla osoba, koja živi u istom domaćinstvu sa kupcem ili druga osoba, ovlašćena za preuzimanje. Lice koje preuzima isporučeni proizvod potvrđuje prihvatanje proizvoda i prihvatanje svih pratećih dokumenata potpisivanjem otpremnice, navodeći njegovo ime, prezime, datum prijema i odnos sa kupcem.

Posle isporuke proizvoda na navedenoj adresi, kupcu se predaje odgovarajuća dokumentacija, i to faktura, garancijski list, spisak ovlašćenih servisa i uputstvo za upotrebu na slovenačkom jeziku.

Troškovi isporuke zavise od kg poručenih proizvoda i tarifiraju se po zvaničnom cenovniku firme Post Express preko koje šaljemo pakete.


Zaštita ličnih podataka

Ponudnik se obavezuje, da će trajno zaštititi sve lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik Republike Slovenije br. 86/2004) i Zakonom o osiguranju. Svi podaci dobijeni putem veb stranice Parnad Internet prodavnice, koristiće se isključivo za slanje informativnog materijala, prodajne kampanje, posebnih ponuda, ponuda, faktura i ostalih potrebnih komunikacije.

Komunikacija

Obaveštenja o mesečnim kampanjama i promotivne elektronske poruke moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao promotivne poruke. Pošiljalac mora biti jasno identifikovan. Želje korisnika, da ne prima reklamne poruke i obaveštenja o mesečnim promocijama, ponudnik će se bezuslovno pridržavati. Ako korisnik ne želi da prima obaveštenja od ponudnika, može da pošalje e-mail na adresu jovana.nikolic@parnad.si

Izjava o odricanju odgovornosti

Ponudnik čini sve napore, da obezbedi doslednost i ažurnost informacija objavljenih na njegovoj internet stranici. Ipak, karakteristike proizvoda, njihova zaliha i cena mogu se promeniti tako brzo, da ponudnik ne uspe da ispravi informacije na veb lokacijama. U tom slučaju, ponudnik je dužan obavestiti kupca o svim promenama i omogućiti mu, da otkaže narudžbinu ili zameni naručeni artikal. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda, one su samo za informativni prikaz proizvoda.

Arhiviranje dokumentacije

Dokumentacija porudžbine se nalazi u arhivi kompanije Parnad, u fasciklama. Potrošač može dobiti fizički dokument o porudžbini uz prethodno obaveštenje kompanije Parnad d.o.o., Telečka 2,11000 Beograd, da želi fizički ispis dokumentacije u vezi sa porudžbinom. Kompanija dostavlja mu ispis u fizičkom obliku u roku 8 dana od prijema zahteva.

Žalbe i sporovi

Ponudnik se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. Žalbe i reklamacije korisnici mogu poslati e-poštom na adresu jovana.nikolic@parnad.si ili običnom poštom na adresu:
Parnad d.o.o., Telečka 2, 11000 Beograd

Ponudnik mora u roku od pet radnih dana potvrditi, da je primio reklamaciju, obavestiti korisnika ili kupca koliko vremena će biti potrebno, da se reklamacija obradi i obavesti ga o toku postupka. Ponudnik će se potruditi, da sve sporove reši sporazumno.