Naši principi

Uspeh preduzeća Parnada zasnovan je na jednom ključnom elementu: fokusu na Kupca

FOKUS NA KUPCA

Dok tradicionalni prodajni kanali nude niz proizvoda na svojim policama, veb stranicama ili u katalozima, Vorwerkova direktna prodaja nudi svoje proizvode kupcima kroz ličnu prezentaciju kod kuće, prilagođenu potrebama svake porodice pojedinačno. Kupac saznaje o svojstvima proizvoda i njegovom izuzetnom kvalitetu, kroz praktičan pristup ispitivanja upotrebljivosti i delovanja tamo, gde bi ga takođe koristio nakon kupovine, … u svom domu!

STVARANJE PREDUZETNIŠTVA

Stvaranje preduzetništva je posvećenost razvoju prodajne mreže, koja ima za cilj da poveže Vorwerk i naše kupce. Vorwerkova prodajna mreža već broji stotine hiljada profesionalno obučenih prodavaca širom sveta, koji su poznati pre svega po svojoj profesionalnosti, stručnosti u polju poznavanja prodajnog programa i izuzetnim međuljudskim odnosima.

Danas postoji direktna prodaja i ono što Vorwerk naziva „Vorwerk direktna prodaja“! Više od 75 godina Vorwerk koristi, da predstavi jedinstvenost i efikasnost naših inovativnih proizvoda isključivo lične prezentacije, dok istovremeno stvara direktne veze sa našim kupcima u njihovim domovima, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života. Na taj način, Vorwerkov profesionalni prodavac može se u potpunosti posvetiti potrebama pojedinačnog kupca i predložiti rešenja za njegove probleme vezane za čišćenje i higijenu domaćinstva.

IZUZETAN KVALITET

Izvanredan kvalitet našeg vrhunskog, visokotehnološkog proizvoda, sistema za čišćenje Kobold VK200, predstavlja najnaprednije rezultate Vorwerkovih istraživanja i kontinuiranog razvoja, usmerenog na pružanje najboljih rešenja za čišćenje i nuđenje proizvoda najvišeg kvaliteta, efikasnosti i upotrebljivosti, koji našim domovima donose higijenu i dobrobit.
Sa kompanijom sa više od 75 godina iskustva na polju inovacija u čišćenju domaćinstava sa sistemom Kobold, sigurno možete da verujete, da je zadovoljstvo kupaca naša primarna smernica koja donosi »Naše najbolje za vašu porodicu« i u vaš dom.

RAZMIŠLJANJE I DJELOVANJE DUGOROČNO

Vorwerk direktna prodaja je ciljana i strukturirana metoda prodaje, koja se razvija i usavršava više od 75 godina. Primarna prednost direktne prodaje je direktna povezanost kompanije, preko prodajnih zastupnika na terenu, sa kupcima.
Od samog početka,Vorwerk je direktnu prodaju shvatio kao najbolji i jedini pravi put do domova naših kupaca širom sveta. Ovaj „direktan odnos“ između kupca i Vorwerka, započinje ličnom prezentacijom proizvoda u domu kupca i nastavlja se savetima i podrškom.

SPREMNI ZA PROMENE

Kompanija je uvek stavljala poseban naglasak na istraživanja u polju estetskog izgleda, jer želi porodicama da ponudi proizvod, koji bi lepo dopunio kućno okruženje. Kroz kvalitet, inovacije i metode prodaje, kreiramo nove puteve, koji su orijentisani na budućnost i zadovoljstvo kupaca. Spremnost za promene omogućava nam, da svoje bogato nasleđe prenesemo u budućnost i nastavimo naš uspešan put.