Briga za životnu sredinu

Zaštita životne sredine i očuvanje prirode je jedan od glavnih ciljeva kompanije Vorwerk .
Budući da smo ekološka kompanija to za nas  znači da mislimo na životnu sredinu u svim fazama poslovanja.
Očuvanje prirode počinje razvojem i proizvodnjom proizvoda i  nastavlja  se dalje kroz prodaju našim kupcima, vodeći računa o tome da stare, dotrajale aparete naših starih  i novih klijenata predajemo u reciklažu.

Manje pakovanje

Nažalost , u našem poslu ne možemo u potpunosti da izbegnemo  ambalažu , u cilju očuvanja životne sredine Mi koristimo samo ekološki materijali koji se mogu reciklirati i ponovo koristi u nove svrhe.

Okolje

Green Dot

GreenDot
Kompanija Vorwerk je nosi marku Green Dot(zelena tačka), što znači da smo u većoj meri aktivni i  učestvujemo  u uklanjanju i reciklaži ambalažnog otpada u Evropi.


Ušteda energije Vorwerk

Proizvodi su ekološki, jer troše manje energije, a pružaju visok nivo usisne efikasnosti.

Ekološki orijentisana proizvodnja

Vorwerk već u toku proizvodnje pazi na zaštitu životne sredine.
Koristimo isključivo materijale koji ne zagađuju životnu sredinu i koji mogu da se recikliraju ukoliko ih pravilno odlažemo. Upotrebljavamo  plastične materijale koji ne sadrže kadmijum, a izbegavamo upotrebu zapaljivih materija koje zagađuju okolinu. Za naše filter kese ne  koristimo  lepkove na bazi topitelja, niti izbenjen papir I bezopasne plastične materijale.

Okolje