Vorwerkova direktna prodaja

Direktna Podaja

Razlog za izbor: Vorwerkova direktna prodaja

Vorwerkova direktna prodaja je posebno strukturiran način prodaje, koji se razvija i oplemenjuje preko 75 godina. Osnovna prednost direktne prodaje je veza između kompanije sa kupcima preko predstavnika prodaje na terenu u poređenju sa tradicionalnim komercijalnim kanalima prodaje u čijem procesu toga nema..

Fokusiranje na kupca

Dok tradicionalne prodajne metode nude paletu proizvoda na njihovim policama, sajtovima ili katalozima, Vorwerkova direktna prodaja kupcima nudi svoje proizvode kroz lične prezentacije kod kuće, koje su prilagođene potrebama svake porodice posebno. Na ovaj način Vorwerkov profesionalni savetnik se može u potpunosti koncentrisati na potrebe individualnih klijenata i predlažiti rešenje za probleme koje naša stranka ima vezane za čišćenje domaćinstva i higijenu. Klijent uči karakteristike proizvoda i njegov kvalitet kroz praktičan pristup testirajući sistem za čišćenje i održavanje u svom domu.


Zel-Gumb

Vorwerk za prenošenje jedinstvenosti i efektivnosti naših inovativnih proizvoda preko 75 godina koristi isključivo ličnu prezentaciju. Na taj način stvara direktnu vezu sa našim klijentima u svojim domovima u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života.

Kreiranje biznisa

Posebna posvećenost razvoju prodajne mreže nastoji da ujedini kompaniju VORWERK i svoje klijente. Vorwerkovu prodajnu mrežu čini stotine hiljada profesionalno obučenih konsultanata širom sveta koji su identifikovani pre svega profesionalnošću, stručnošću u oblasti poznavanja asortimana sa izuzetnim međuljudskih odnosima.

Vorwerkova široka mreža predstavništava, ovlašćenih distributera i ovlašćenih servisera, sa odličnim call centrima za kupce, pruža snažnu podršku tokom prodaje i posle prodaje uz stalnu direktnu interakciju sa korisnicima u budućnosti.